Magistrat miasta

Na mocy przywileju Łukasza Górki z 1566 roku w Kórniku istniała rada miejska z burmistrzem na czele oraz urząd wójtowski z ławą sądową. Niestety nie udało mi się znaleźć zdjęć z tamtego okresu : )

Pierwsze posiedzenie magistratu w niepodległym Kórniku odbyło się 14 października 1919r. Nominację na burmistrza otrzymał Edward Pohl […]; godność tę piastował do 1923 r. Według relacji rodziny Czechowskich z Poznania, przez kolejne 2 lata funkcję burmistrza komisarycznego pełnił Ignacy Czechowski (notariusz) z Poznania.

Jego następcą był Teofil Wolniewicz (burmistrz 1925-1937) na przeciąg 12 lat – na taki bowiem okres miasta zawierały umowy służbowe z burmistrzami. W 1937 w powszechnych wyborach burmistrzem Kórnika został Jan Laube. Funkcję swoją pełnił do wybuch II wojny światowej.

źródło: Z dziejów Kórnika i Bnina.

Poniżej zdjęcia magistratu miasta z 1931 roku. Patrząc od lewej strony zdjęcia:

  • Wincenty Świejkowski
  • nie rozpoznano
  • Zofia Kubiak
  • nie rozpoznano
  • Teofil Wolniewicz – burmistrz (rozstrzelany w 1939 roku w Kórniku).
  • nie rozpoznano
  • nie rozpoznano
  • nie rozpoznano

Magistrat miasta kórnik 1931r. - teofil wolniewicz
Magistrat miasta kórnik 1931r. - teofil wolniewicz

W przedwojennym Kórniku funkcjonowało również wójtostwo. Wójtem gminy zbiorowej Kórnik był Kazimierz Jakubowski. Siedziba władz mieściła się w Kórniku przy ul. Dworcowej.

Poniżej zdjęcie z 1935 roku wykonane przed budynkiem wójtostwa.

magistrat miasta kornik

Na odwrocie zdjęcia znajduje się wypis osób znajdujących się na zdjęciu. Patrząc od lewej strony zdjęcia:

– Jan Stępniak
– Franciszek Narożny (rozstrzelany w 1939 na rynku w Kórniku)
– Helena Bruckner-Jakubowska (Niemka, żona wójta Jakubowskiego)
– Kazimierz Rakoniewski
– Kasper Świejkowski
– Antoni Ratajczak
Helmut Bruckner

Poniżej zdjęcie pierwszej gminnej Rady Narodowej Gminy Kórnik.

Rada Narodowa Gminy Kórnik

Czy rozpoznają Państwo osoby znajdujące się na zdjęciu?

Serdeczne podziękowania dla Pani Wybieralskiej za udostępnieie fotografii.

Kolejne zdjęcie pochodzi z lat 50-tych. Na zdjęciu magistrat miasta przed ratuszem w Kórniku.

magistrat miasta kórnik lata 50te

Niestety nie wszystkie osoby udało się rozpoznać. Co do niektórych nie ma pewności.
Patrząc od lewej strony zdjęcia:

– Bronisław Grabowski
– Barbara Nowaczyk
– Wincenty Świejkowski
– Maryla Matelska
– Bernard Modrow
– Czesław Jóźwiak
– (?)
– Władysław Kościański
– Zosia Kubiakówna (Kubiak)

Serdeczne podziękowania dla Pana Wojtka Świejkowskiego za udostępnienie fotografii.
Serdeczne podziękowania dla Pani Kazimiery Nowak za konsultacje w sprawie fotografii.

 

  1. Zdjęcie nr 1 – 1-szy z lewej -Wincenty Świejkowski, 3-cia z lewej Zofia Kubiak , zdjęcie nr 2 – 2 rząd – 1-szy z lewej Wincenty Świejkowski, 3-cia Zofia Kubiak

  2. Dotyczy zdjęcia „Pierwsza Gminna Rada Narodowa” w pierwszym rzędzie 3 z lewej strony jest p. Czesław Mandziak z Borówca , 5 z lewej to chyba Kazimierz Rakoniewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.