Ksiądz proboszcz Mieczysław Matuszek

Ksiądz Mieczysław Matuszek (Matuschek) – proboszcz kórnickiej parafii w latach 1928 – 1942. Urodzony 03.10.1883 roku, święcenia kapłańskie przyjął 14.02.1909 roku.

fot.: autor nieznany

Ksiądz Matuszek był założycielem i prezes Towarzystwa ku Upiększaniu Miasta Kórnika. W latach 1932-1939 był głównym redaktorem i wydawcą Tygodnika Parafialnego. Był również organizatorem jubileuszu 500-lecia parafii w 1937 roku. Uroczystościom towarzyszyła publikacja broszurki o kórnickim kościele, którą zredagował i wydał sam ksiądz Matuszek. Oto jak relacjonował w niej dokonania swoje i parafian:

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 500-lecia należało pomyśleć o odnowieniu kościoła. Wszelkie zmiany architektoniczne były już wykończone. W miejscu starych, częściowo zamurowanych okien przy wielkim ołtarzu już od 1930 roku wstawiono piękne witraże, wykonane przez Polichromię w Poznaniu. Rozbudowano chór przez rozszerzenie go i wysunięcie naprzód. Zniwelowano posadzkę przy wejściu. Rozszerzono wejście do kapicy Serca Jezusowego, zamurowując wejście do grobowca Zamoyskich znajdującego sie pod tą kaplicą i przenosząc je na zewnątrz. Obie kaplice otrzymały piękne, stosowne witraże. Co zaś najwazniejsze, osuszono kościół przez stałe wietrzenie go, umożliwione przez żelazne bramy, wprawione przy każdym wejściu.[…] Fundacja „Zakłady Kórnickie” przeprowadziła naprawę tynków i dachu oraz zewnętrzną kanalizację celem odwodnienia terenu kościoła, wymalowania kościoła podjął się p. Fel. Worsztynowicz. Odnowienie ołtarzy, ambony i chrzcielnicy przeprowadziła Fabryka sprzętów kościelnych św. Wojciecha w Poznaniu […]

Do zasług księdza Matuszka zaliczyć także można odsłonięcie tablicy upamiętniającej kórniczan poległych w Powstaniu Wielkopolskim i na frontach I wojny światowej oraz w 1920 roku, a także[…] jedną ofiarę „przewrotu majowego”. […]

fot.: JM

Ksiądz Matuszek był także inicjatorem budowy kaplicy Serca Pana Jezusa i nowego chóru muzycznego, któremu towarzyszył kosztowny remont organów. Za panowania Matusza kruchta wzbogaciła się o „bramę żelazną”

Bramę tę ukuł […] miejscowy kowal śp. Jan Antkowiak w r. 1930v[…] Śp. Antkowiak przez kilka tygodni w godzinach wieczornych poza zwykłą pracą kowalską pracował z kilkoma pomocnikami nad swoim dziełem, zużywając na nie 575 kg żelaza. Brama ta przez wieli świadczyć będzie o artyźmie kowala kórnickiego. 

W 1939 roku, wkrótce po wkroczeniu Niemców do Kórnika, zatrzymano go wespół z proboszczami z Bnina i Rogalinka. Księża zostali zmuszeni do asystowania przy egzekucji czternastu swoich parafian na kórnickim rynku […]

źródło: Jacek Kowalski, Kolegiata Kórnicka

fot.: autor nieznany

Poniżej zdjęcia księdza Matuszka z kórnickim wikarym.

fot.: autor nieznany

Aresztowany 07.10.1941, uwięziony został w obozie koncentracyjnym Fort VII (Posen). Następnie został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Dachau. Zmarł 05.05.1942.

Tablica upamiętniająca księdza Mieczysława Matuszka znajduje się w kościele kórnickim w kruchcie oraz na Pomniku Państwa Podziemnego w Poznaniu.

1 Komentarz

  1. Moi dziadkowie wspominali go jako wspaniałego człowieka. A ja do dziś wspominam z rozrzewnieniem kuźnię pana Antkowiaka ” w Kicinach”.

Dodaj komentarz