Magistrat miasta

Na mocy przywileju Łukasza Górki z 1566 roku w Kórniku istniała rada miejska z burmistrzem na czele oraz urząd wójtowski z ławą sądową. Niestety nie udało mi się znaleźć zdjęć z tamtego okresu : )

Pierwsze posiedzenie magistratu w niepodległym Kórniku odbyło się 14 października 1919r. Nominację na burmistrza otrzymał Edward Pohl […]; godność tę piastował do 1923 r. Według relacji rodziny Czechowskich z Poznania, przez kolejne 2 lata funkcję burmistrza komisarycznego pełnił Ignacy Czechowski (notariusz) z Poznania.

Jego następcą był Teofil Wolniewicz (burmistrz 1925-1937) na przeciąg 12 lat – na taki bowiem okres miasta zawierały umowy służbowe z burmistrzami. W 1937 w powszechnych wyborach burmistrzem Kórnika został Jan Laube. Funkcję swoją pełnił do wybuch II wojny światowej.

źródło: Z dziejów Kórnika i Bnina.

Poniżej zdjęcia magistratu miasta z 1931 roku. Patrząc od lewej strony zdjęcia:

W przedwojennym Kórniku funkcjonowało również wójtostwo. Wójtem gminy zbiorowej Kórnik był Kazimierz Jakubowski. Siedziba władz mieściła się w Kórniku przy ul. Dworcowej.

Poniżej zdjęcie z 1935 roku wykonane przed budynkiem wójtostwa.

Na odwrocie zdjęcia znajduje się wypis osób znajdujących się na zdjęciu. Patrząc od lewej strony zdjęcia:

– Jan Stępniak
– Franciszek Narożny (rozstrzelany w 1939 na rynku w Kórniku)
– Helena Bruckner-Jakubowska (Niemka, żona wójta Jakubowskiego)
– Kazimierz Rakoniewski
– Kasper Świejkowski
– Antoni Ratajczak
– Helmut Bruckner

Poniżej zdjęcie pierwszej gminnej Rady Narodowej Gminy Kórnik.

Czy rozpoznają Państwo osoby znajdujące się na zdjęciu?

Serdeczne podziękowania dla Pani Wybieralskiej za udostępnieie fotografii.

Kolejne zdjęcie pochodzi z lat 50-tych. Na zdjęciu magistrat miasta przed ratuszem w Kórniku.

Niestety nie wszystkie osoby udało się rozpoznać. Co do niektórych nie ma pewności.
Patrząc od lewej strony zdjęcia:

– Bronisław Grabowski
– Barbara Nowaczyk
– Wincenty Świejkowski
– Maryla Matelska
– Bernard Modrow
– Czesław Jóźwiak
– (?)
– Władysław Kościański
– Zosia Kubiakówna (Kubiak)

Serdeczne podziękowania dla Pana Wojtka Świejkowskiego za udostępnienie fotografii.
Serdeczne podziękowania dla Pani Kazimiery Nowak za konsultacje w sprawie fotografii.

6 Komentarzy

  1. Zdjęcie nr 1 – 1-szy z lewej -Wincenty Świejkowski, 3-cia z lewej Zofia Kubiak , zdjęcie nr 2 – 2 rząd – 1-szy z lewej Wincenty Świejkowski, 3-cia Zofia Kubiak

  2. Dotyczy zdjęcia „Pierwsza Gminna Rada Narodowa” w pierwszym rzędzie 3 z lewej strony jest p. Czesław Mandziak z Borówca , 5 z lewej to chyba Kazimierz Rakoniewski.

  3. Ku mojemu zaskoczeniu na zdjęciach rozpoznałem mojego ojca Kaspra Śwejkowskiego (zdjęcie opisane z podaniem nazwisk), a na innych mojego wujka Wincntego Świejkowskiego. Mój ojciec przed wojną był urzędnikiem Gminy Kórnik.

Dodaj komentarz