Zakład fryzjerski Stanisław Schütz

Stanisław Schütz (Szyc) przed II wojną prowadził zakład fryzjerski, przy ulicy Poznańskiej 57 (obecnie Poznańska 3) w Kórniku. Dom razem z zakładem wynajmowane były od Robińskich. Wejście do zakładu fryzjerskiego było od ulicy Poznańskiej, pracę Szyca można było podglądać przez dwa okna mieszczące się w lewej części domu. Mieszkanie mieściło się w podwórzu.

W trakcie II wojny zakład Szyca stanowił miejsce wymiany gazetek.

Poniżej zdjęcie Pana Stanisława w swoim gabinecie.

Serdeczne podziękowania dla Agnieszki Jaskuły (Szyc) za udostępnienie fotografii.

Od prawej siedząca na fotelu Jadwiga Schütz – córka Stanisława Schütz’a
Stanisław Schütz – fryzjer
Odbicie w lustrze po prawej stronie – Czesława Schütz – żona Stanisława Schütz
Odbicie w lustrze po lewej stronie – Tadeusz Schütz – syn Czesławy i Stanisława Schütz

Rok wykonania zdjęcia nieznany. Zdjęcie pochodzi ze zbioru fotografii rodziny Anny (z.d. Busse) i Stanisława Szyc.

Mam jeszcze anegdotę na temat Pana Stanisława. Podobno oprócz usług fryzjerskich umiał także wyrywać zęby. Dentystów w Kórniku było wtedy jak na lekarstwo, dlatego usługi stomatologiczne były realizowane także przez innych fachowców : )

Serdeczne podziękowania dla Pani Kazimiery Nowak za sprzedanie tej ciekawej historii.

Dostałem również na e-mail ciekawy artykuł wraz ze zdjęciami dotyczący Pana Stanisława, od jego prawnuka. Poniżej wklejam treść artykułu.

“Mortui sunt ut liberi vivamus!”
„Umarli, żebyśmy mogli żyć  wolni!”

Listopad, to miesiąc w którym wspominamy naszych praojców, którzy budowali naszą ojczyznę. Zostawili oni ją nam wolną i niepodległą.  W naszych rodzinach można odnaleźć wiele historii które naznaczone są  cierpieniem naszych przodków, rodaków, którzy walczyli o wolną, bezpieczną  Polskę. Chciałbym w tym miejscu nakreślić kilka słów o moim pradziadku – Stanisławie Schutzu – ur. 12. IV. 1886 r. w Kórniku, na datę jego śmierci przyjmuję się 12 marca 1945 o godzinie 24 w obozie Eich (Niemcy).

Stanisław zamieszkiwał wraz ze swoją żoną Czesławą oraz dziećmi w Kórniku przy ulicy Poznańskiej 57 (obecnie Poznańska 3).  Na co dzień prowadził zakład fryzjerki. W dostępnych dokumentach  można odnaleźć informacje, że na kurs fryzjerski uczęszczał w Poznaniu pomiędzy 1900 a 1903 r. Ale również  złożył egzamin na badacza mięsa i trychin w dniu 13 sierpnia 1925 roku.  Warto to wspomnieć, że ojciec Stanisława – Leonard był organistą, dlatego muzyka (w szczególności gra na pianinie, skrzypcach )  odgrywała znaczącą rolę  w rodzinie Schutzów. Mogę tu podać, przykład – córka Stanisława, Jadwiga potrafiła znakomicie grać na skrzypcach oraz fortepianie. Syn Mirosław prowadził orkiestrę w Kórniku. Warto tu wspomnieć również o Halinie Schutz, która ukończyła szkołę muzyczną. Potrafiła ona doskonale grać na fortepianie.

1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna. Zawieruchy wojenne przyniosły również wiele zmian w Kórniku.  Dokumenty przekazane rodzinie przez IPN w Poznaniu podają, że„z chwilą wkroczenia okupanta niemieckiego do Kórnika we wrześniu 1939 r. rozpoczęły się prześladowania i terror wobec ludności polskiej. Mieszkańcy Kórnika i okolic postanowili stawić opór okupantowi poprzez stworzenie podziemnego ruchu. Z inicjatywy mieszkańca Dziećmierowa Józefa Szczepaniaka w końcu 1939 r. powstała w leśniczówce Drapałka organizacja podziemna pod nazwą Narodowa Organizacja Bojowa – Placówka Topola, która następnie scaliła się z Armią Krajową. Na początku 1940 r. Józef Szczepaniak powołał w Kórniku placówkę terytorialną, która przejęła nazwę „Smoła”, a której komendantem został Stanisław Woźniak. Działalność placówki „Topola” koncentrowała się w leśniczówce Drapałka położonej pomiędzy linią kolejową Poznań – Jarocin a szosą Poznań – Kórnik. Do organizacji należała większość leśników z  Nadleśnictwa Kórnik. Członkowie organizacji gromadzili broń, zajmowali się drukiem i rozprowadzaniem gazetek niepodległościowych, jak np. „Biuletyn Radiowy”, „Polska Narodowa”, „ Bóg i Ojczyzna”, fałszowali dokumenty osobiste i przepustki podróżne umożliwiające utrzymywanie kontaktów z organizacjami ruchu oporu w innych miastach. Placówki „Topola” i „Smoła” działały o tzw. Systemie „piątek”, polegający na tym, że tylko pięciu członków organizacji wiedziało o sobie.

W wrześniu 1942 r. nastąpiły aresztowania grupy kierowniczej placówki „Topola”. Las Drapałka otoczyli funkcjonariusze Gestapo, którzy zatrzymali m.in. Józefa Szczepaniaka, Józefa Świgonia, Władysława Małeckiego, a pozostałych członków kierownictwa zatrzymano w ich własnych domach. W dniu 7 października 1942 r. zginął w gazowni Kórnickiej Stanisław Woźniak, który czując zagrożenie dalszej dekonspiracji rzucił się do gorącej smoły. Aresztowani działacze (…) osadzeni zostali w Forcie VII w Poznaniu. Stąd wożeni byli na przesłuchania do siedziby Gestapo przy ulicy Ratajczaka w Poznaniu (tak zwany Dom żołnierza). W trakcie przeprowadzonych czynności funkcjonariusze Gestapo znęcali się na podejrzanymi celem wymuszenia przyznania się do zarzuconych czynów oraz wydania współspraców poprzez bicie po całym ciele. (…) Na rozprawie w dniu 11 czerwca 1943 w Legnicy Senat do spraw Karnych Oberlandsesgesprich w Poznaniu pod sygnaturą Ojs 168/42 (18) oskarżenie B rozpoznał sprawę przeciwko oskarżonym o przygotowanie zdrady stanu: Marcelowi Włodarczakowi, Leonowi Langerowi, Kazimierzowi Małeckiemu, Klemensowi Terakowskiemu, Stanisławowi Schutzowi (…)”

Mój pradziadek otrzymał 5 lat obozu Karnego. Najpierw przebywał w Focie VII w Poznaniu. Po ogłoszeniu wyroku został przeniesiony do obozu Eich nad Renem, gdzie zmarł 12 Marca 1945 r. o godzinie 24.

Alejka poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz żołnierzom AK znajduje się na Al. Niepodległości w Poznaniu (na wprost Urzędu Wojewódzkiego). Wśród nich znajduję się mogiła mojego pradziadka –żołnierza AK. Cześć jego Pamięci!

A czy TY czytelniku byłbyś zdolny oddać życie, żeby ratować ojczyznę swoją?

Źródła:
Akt zgonu
Dyplom ukończenia kursu na fryzjera
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na badacza mięsa i trychin
Odpis  IPN postanowieniu o umorzeniu śledztwa z dnia 25 marca 2011
Cytat pochodzi z książki Lwów: przewodnik. Autorzy: Przemysław Włodek, Adam Kulewski. Oficyna Wydawnicza Rewasz. Pruszków

Artykuł został opublikowany za zgodą rodziny – w tym Tomasza Kubiaka oraz Elżbiety Juchacz.

Nazwisko Stanisława Schütz’a wymienione jest również na tablicy upamiętniającej członków kórnickich organizacji konspiracyjnych AK „Topola” i „Smoła”, zamordowanych przez niemieckiego okupanta, znajdującej się na budynku oficyny przy Zamku.

Nigdy nie sprowadzono do Polski ciała Stanisława Schütz’a, ponieważ w miejscu gdzie znajdował się obóz Eich (Niemcy) nad Renem ślad po wszystkim zaginął. Symboliczna tablica nagrobna znajduje się na cmentarzu w Kórniku.

Poniżej zdjęcia Pana Stanisława.

Dodaj komentarz