Zespół Dziecięcy Kórnik

Zespół muzyczny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku powstał z inicjatywy Stefana Nowaka – nauczyciela muzyki. Działał od początku lat 50-tych do 1969 roku. Początkowo zespół stanowiła orkiestra, w kolejnych latach powstał czterogłosowy chór, liczący w najlepszym momencie 105 osób. Dyrygentem orkiestry i chóru był również Stefan Nowak.

Początki orkiestry były trudne, gdyż brakowało instrumentów. Dzieci przychodziły więc ze swoimi gitarami, akordeonami i innym sprzętem muzycznym. Stefan Nowak dążył jednak do tego, aby orkiestra szkolna posiadała swoje instrumenty, w tym celu składał wnioski o dotacje do różnych instytucji, m.in. do Miejskiej Rady Narodowej oraz Ministerstwa. Do orkiestry zapisywały się osoby już umiejące grać lub te, które dopiero rozpoczynały swoją karierę muzyczną. Stefan Nowak oprócz prowadzenia orkiestry i chóru, udzielał także lekcji gry na skrzypcach, gitarze i akordeonie, pobierając symboliczne opłaty (np. nauka gry na skrzypcach kosztowała 5 zł za cały miesiąc nauki, zajęcia 1-2 razy w tygodniu, dla rodzin ubogich – bezpłatnie).

Poniżej jeden z pierwszych składów orkiestry – zdjęcie zrobione przed Szkołą Podstawową. Większość osób udało się zidentyfikować.

fot.: Stefan Nowak
 1. Seweryn Skrzypczak
 2. Stanisław Taczkowski
 3. Jerzy Fogel
 4. Bogdan Antkowiak
 5. Jacek Kozłowski
 6. Bogdan Taczkowski
 7. Bożena Serwatkiewicz (Gorzelana)
 8. Irena Kuberacka 
 9. Klara Żak
 10. Janusz Nowak
 11. Witold Nowak
 12. Stanisław Jańczyk
 13. Stanisław Gąska
 14. Henryk Słonimski
 15. Anna Sobkowiak
 16. Teresa Marciniak

Poniżej jeszcze dwa zdjęcia z tego samego okresu.

fot.: Stefan Nowak
fot.: Stefan Nowak

Na zdjęciu poniżej Pan Franciszek Nowak (organista w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku) grający na ksylofonie.

fot:. autor nieznany

Do chóru trafiały osoby zauważone przez Stefana Nowaka na lekcjach muzyki – kto miał ładny głos i dobry słuch otrzymywał propozycję śpiewu. Chór śpiewał pieśni patriotyczne oraz ludowe, rzadziej socjalistyczne. Pieśni kościelne były śpiewane tylko na początku istnienia chóru, później poprzestano ze względu na czasy, w których chór funkcjonował. Jeśli chodzi o nuty, korzystano z gotowych opracowań, w przypadku ich braku Stefan Nowak sam rozpisywał utwory na pięciolinii.

Próby chóru i orkiestry odbywały się dwa razy w tygodniu (2 x chóru i 2 x orkiestry) w świetlicy szkolnej, gdzie stał fortepian.

Zespół Dziecięcy Kórnik występował w różnych przeglądach muzycznych, konkursach i eliminacjach, zajmując niejednokrotnie wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Nagrodami w konkursach były często instrumenty, dzięki czemu orkiestra zapewniła sobie wieloletnie istnienie. Dodatkowo upiększali święta narodowe, uroczystości szkolne, miejskie.

Poniżej zdjęcie z lat 60-tych.

fot.: Stefan Nowak

Przy lewej krawędzi zdjęcia stoi Stefan Nowak. Większość osób na zdjęciu udało się rozpoznać.

 1. Wojciech Wawrzyniak
 2. Tamara Szeligowska
 3. nie rozpoznano
 4. Lucyna Wilczyńska
 5. Zofia Siekierska
 6. Halina Mularczyk
 7. Maria Nowak (Mąderek)
 8. Maria Głowacka
 9. Alicja Adamczyk (Błaszkowiak)
 10. Danuta Czapik
 11. Zbigniew Michalak
 12. nie rozpoznano
 13. Dorota Mytko
 14. Grażyna Pomorska
 15. Anna Drzewiecka
 16. Grażyna Bielawska
 17. Teresa Molska
 18. Leonarda Plewińska (Leszczyńska)
 19. Dorota Molik (Patua)
 20. nie rozpoznano
 21. Jagoda Madejska
 22. nie rozpoznano
 23. Wiesława Marciniak
 24. Jadwiga Suszka (Woźna)
 25. Elżbieta Turowska (Kapusta)
 26. Ewa Grzegorz
 27. Bogumiła Andrecka
 28. …. Rakoniewska
 29. Urszula Nowaczyk
 30. Ela Pucek (Kuraś)
 31. Alina Nowicka (Kozłowska)
 32. Alicja Taciak
 33. ….. Piątek
 34. Janina Pawlak (Świejkowska)
 35. Ela Grabowska (Żegleń)
 36. Janina Paprocka
 37. nie rozpoznano
 38. Maria Suszka (Klaczyńska)
 39. nie rozpoznano
 40. Maria Waligóra
 41. Teresa Rauchut
 42. nie rozpoznano
 43. Maria Mioduszewska (Przychodzka)
 44. nie rozpoznano
 45. Grażyna Bukowska
 46. Maria Warynica
 47. ….. Pelczyńska
 48. Barbara Nowak (Miara)
 49. Marek Żółtkowski
 50. Anna Sznura
 51. Wojciech Królikowski
 52. Krystian Szeligowski
 53. Krzysztof Mytko
 54. nie rozpoznano
 55. Marian Ratajczak

Kolejne zdjęcie zespołu poniżej.

fot.: Stefan Nowak
 1. Iwona Regulska
 2. Teresa Lechnerowska
 3. Małgorzata Duszczak (Zięta)
 4. ….. Rozmiarek
 5. Jacek Sobalski
 6. Dorota Molik (Patua)
 7. ….. Żyto
 8. Jola Stajkowska
 9. Anna Król
 10. Anna Drzewiecka
 11. ….. Kędziora
 12. Anna Śnieżek
 13. Małgorzata Prałat (Szymczak)
 14. Emilia Rakoniewska
 15. ….. Chmielewski
 16. nie rozpoznano
 17. Genowefa Pilarczyk (Mirochna)
 18. Maria Nowak (Mąderek)
 19. Jadwiga Suszka (Woźna)
 20. Stefan Nowak

Znakiem specjalnym Zespołu Dziecięcego była perkusja z nazwą zespołu oraz namalowanymi grzybkami i krasnoludkami. Wykonanie i realizacja tej wyjątkowej malatury orkiestra zawdzięczała Panu Feliksowi Grabowskiemu, który na co dzień był malarzem pokojowym. Sam motyw pochodził z niemieckiej gazety z 1907 roku zawierającej wzory w wyszywania na materiale.

fot.: Stefan Nowak

Działalność Zespołu była każdego roku dokumentowana przez Stefana. Prowadził on specjalne zeszyty, w których informował o składzie osobowym, zakresie wykonywanych utworów, odbytych konkursach, itd. Wpisy niejednokrotnie były poparte fotografiami. Kilka zeszytów przetrwało do dnia dzisiejszego.

Poniżej przykładowy skan pierwszej strony dokumentującej rok szkolny 1964/1965. Zdjęcie wykonane przed Szkołą podstawową (ujęcie od strony boiska).

 

fot:. autor nieznany

Poniżej zdjęcia zespołu z wyjazdu.

fot.: Stefan Nowak
fot.: Stefan Nowak

Na koniec mała anegdota opisana przez Janusza Nowaka (syna Stefana).

Ojciec nauczył mnie początków dyrygentury, któregoś dnia pojechaliśmy na występ do Poznania do Domu Żołnierza grać przed jakimiś ważnymi osobistościami. Ojciec postanowił, że będzie to dobry moment na sprawdzenie moich umiejętności. Gdy wyszedłem na scenę stanąłem od razu przodem od orkiestry, która była już rozstawiona i przygotowana do rozpoczęcia koncertu. W tym momencie słyszę zza kulis jak Ojciec woła: „Januszek! Ukłoń się ładnie”. Co miałem zrobić, przepięknie ukłoniłem się orkiestrze (zamiast publiczności) po czym zaczęliśmy grać. Wywołało to salwę śmiechu na sali.

Stefan Nowak zmarł w 1986 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Kórniku.

fot:. autor nieznany

Serdeczne podziękowania za konsultacje dla:

 • Pani Kazimiery Nowak
 • Pani Marii Mąderek
 • Pana Janusza Nowaka
 • Pana Franciszka Nowaka

4 Komentarzy

 1. Piszę troszkę sprostowania do pierwszego najstarszego zdjęcia na schodach szkoły dotyczące nazwisk osób ze zdjęcia
  Nr 1 to nie jest Jerzy Fogel. Jerzy Fogel jest pod numerem 3.
  bracia Taczkowscy Stanisław i Bogdan są pod numerem 2 i 6 Tylko nie wiem który jest który.
  Bożęna Serwatkiewicz to numer 7
  Stanisław Gąska to nr. 13 ,Henryk Słonimski to nr. 14
  Teresa [Renia] Marciniak nr. 16
  a numer 5 to Jacek Kozłowski

Dodaj komentarz