Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych „Dobry Lot” (PZHGP)

W Kórniku koło PZHGP zawiązało się w 1930 r., zarejestrowano je 24 października 1931 r., jako stowarzyszenie kulturalne. Liczyło wtedy 29 członków. Na zebraniu wyborczym 2 stycznia 1932 r. wybrano władze koła. Funkcję prezesa powierzono 29-letniemu wówczas Kazimierzowi Jakubowskiemu, Franciszek Nikodem (18 lat) został sekretarzem, a gospodarzem – Edmund Złoty. Roczną składkę ustalono w wysokości 5 zł. Zebrania koła odbywały się regularnie, w odstępach miesięcznych […].

Szczególnie atrakcyjną imprezą z udziałem koła PZHGP w Kórniku był lot gołębi organizowany tradycyjnie 3 maja [..]
Niemcy w 1939 r. rozwiązali organizację i zabrali hodowcom gołębie.

źródło: Z dziejów Kórnika i Bnina / Kazimierz Krawiarz

Poniżej zdjęcie kórnickiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych. Pan Prezes Jakubowski stoi w pierwszym rzędzie w białym kapeluszu. Obok prezesa stoi Stanisław Przychodzki.

Zdjęcie wykonane na Placu Powstańców Wielkopolskich, na schodach do restauracji Pana Jana Robińskiego. Obecnie w miejscu tym mieści się Solarium Eden.

Na tabliczce napis, którego nie mogę rozszyfrować
„… sprzedaż napojów alkoholowych z prawem ……..” Jan Robiński.

Może ktoś z Państwa pomoże?

Znalazłem również czasopismo „Gołąb Pocztowy” z roku 1927.

Na ostatniej stronie możemy przeczytać klika ogłoszeń Pana Walerego Naglewicza z Kórnika dotyczących gołębi pocztowych.
Wnioskować z tego można, iż kórniccy pasjonaci gołębi istnieli już kilka lat przed założeniem stowarzyszenia.

Czasopismo „Gołąb Pocztowy” dostępne po kliknięciu w link

2 Komentarzy

Dodaj komentarz