Tydzień Dziecka w Kórniku

Tydzień dziecka w 1928 roku został zorganizowany z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem w Warszawie. W wielu Polskich miastach i powiatach powstały lokalne Komitety Dnia Dziecka zajmujące sie organizacją tego wydarzenia, złożone z „jednostek energicznych naszego społeczeństwa”.

Dnia 1 sierpnia 1928 roku w Dzienniku Urzędowym Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego ogłoszono główne założenia oraz program Tygodnia Dziecka.

Na stronie 147 Dziennika czytamy:

Akcja „Tygodnia Dziecka” ma na celu pouczyć społeczeństwo o potrzebie otoczenia dziecka jak najtroskliwszą opieką, oraz wyjaśnić znaczenie racjonalnej opieki nad dzieckiem dla przyszłego rozwoju Narodu i Państwa. Pozatem celem „Tygodnia Dziecka” jest pouczenie ludzi zainteresowanych sprawą wychowania dziecka – o najnowszych metodach opieki, i zachęcić ich do korzystania z już istniejących organizacyj i instytucyj opiekujących się dziećmi. 

Z uwagi na swe zadanie, program „Tygodnia Dziecka” rozpada się na dwie równoległe akcje:
1) akcję propagandową
2) akcję finansową.

Program akcji propagandowej rozpada się na 8 następujących dni:

16 września: Uroczyste nabożeństwa we wszystkich miastach Woj. Pozn., poczem odbędą się akademje, poświęcone ogólnym zagadnieniom opieki nad dzieckiem.

17 września: „Dzień Dziecka.” W dniu tym wszystkie dzieci od 6-14 lat zwolnione będą ze swoich zajęć szkolnych i dzień ten spędzą na radości i zabawie. Dzień rozpocznie się pochodem dzieci przez miasto, a po rozwiązaniu pochodu rozpoczną się różnorodne atrakcje, zabawy, przedstawienia teatralne, kina, spacery autami, rozdawnictwo słodyczy i t. p.

18 września: Poświęcony wychowaniu dziecka w pierwszych latach jego życia.
19 września: Poświęcony wychowaniu fizycznemu dziecka.
20 września: Poświęcony wychowaniu umysłowemu dziecka.
21 września: Poświęcony wychowaniu normalnemu dziecka.
22 września: Poświęcony wychowaniu dziecku zarobkującemu i kształcącemu się zawodowo.
23 września: Poświęcony jest „matce” jako pracownicy i wychowawczyni

Zadaniem akcji finansowej „Tygodnia Dziecka” jest zdobycie potrzebnych środków dla zaspokojenia przynajmniej części tych potrzeb, jakich wymaga racjonalna opieka nad dzieckiem przez tworzenie coraz to nowych zakładów opiekuńczych, lub też wspomaganie materjalne już istniejących zakładów. Dlatego też postanowiono czerpać dochody z następujących źródeł:

1. Rozsprzedaż odznak honorowych po cenie 10 zł, przyczem rozsprzedaż ta rozpoczyna się od chwili powstania lokalnego Komitetu „Tygodnia Dziecka”,

2. W czasie trwania „Tygodnia Dziecka” t. j. od 16-23-go września rb.

a) rozsprzedaż znaczka metalowego o ustalonej cenie 30 gr,
b) rozsprzedaż nalepek na okna po cenie 20 gr, 50 gr i 1 zł,
c) urządzenie imprez dochodowych, jak to: zabawy, koncerty, bale, teatry, kina itp.

źródło: Wielkopolska Biblioteko Cyfrowa

W Kórniku impreza odbyła się zgodnie z planem. Poniżej zdjęcie z wydarzenia.

Serdeczne podziękowania dla Państwa Barbary i Jana Nowaków za udostępnienie fotografii.

Napis na tablicy trzymanej przez chłopca na pierwszym planie został rozszyfrowany tylko w małej części:

TYDZIEŃ DZIECKA

Obywatele, obywatele.
…… by wykuwać potęgę Ojczyzny …….

dziecko wie, dziecko chce, dziecko czyta

Na zdjęciu po lewej stronie widoczny zakład krawiecki Pana Jana Gajewskiego, trzy domy dalej w tle drogeria Antoniego Białasa (na zdjęciu widoczne są charakterystyczne szyldy). Ratusz przepięknie otoczony drzewami. Na widocznej ścianie ratusza widać jakiś napis (bractwo?).

Pani Kazimiera Nowak uczestnicząca w Tygodniu Dziecka tak relacjonuje wydarzenia z tamtych dni.

„Pierwszego dnia wszyscy poszliśmy na mszę świętą, biada była temu, który nie poszedł, nauczycielka stała w kruchcie i sprawdzała obecność. Nabożeństwo odprawiał świeżo upieczony proboszcz Mieczysław Matuszek, my wszyscy w sercach mieliśmy jednak naszego poprzedniego proboszcza, księdza Rybickiego, który zmarł latem tego roku. Kolejnego dnia nie było zajęć lekcyjnych, całą klasą wyszliśmy na miasto i dumnie paradowaliśmy przed burmistrzem. Potem dosłownie przepędzili nas na błonie, tam czekał na nas kosz z bułkami i kiełbasami oraz lemoniada. Jeść można było do woli. Zajęcia prowadzili nauczyciele, starsze chłopaki grali w piłkę a nam wymyślali co chwile nowe gry i zabawy – śpiewanki, zgadywanki, tańce. Po całym dniu biegania powrót do domu – nie mieliśmy zupełnie sił, co chwilę robiliśmy sobie przerwy na rowie.”

Poniżej zdjęcie klasy IV Szkoły Powszechnej w Kórniku (obecne Liceum Ogólnokształcące), do której uczęszczała Pani Kazimiera (widoczna na zdjęciu z numerem 4). Fotografia wykonana w 1928 roku przez budynkiem szkoły (ujęcie od strony ulicy Poznańskiej).

Większość osób na zdjęciu udało się zidentyfikować.

 1. Paluszkiewicz
 2. Stanisława Siekierska
 3. Helena Kniat
 4. Kazimiera Słoma 
 5. Anastazja Warząszka
 6. Rozalia Kucharska
 7. Michałowska
 8. Felicja Szymanowska
 9. nie rozpoznano
 10. Gertruda Kuberacka
 11. Bronisława Kuberacka
 12. Jadwiga Modrowska
 13. nie rozpoznano
 14. nie rozpoznano
 15. Grześkowiak
 16. Pelagia Wesołek
 17. Jadwiga Kucharska (siostra Rozalii z nr 6)
 18. Władysława Frąckowiak
 19. Kociołkowska
 20. Kociołkowska
 21. nie rozpoznano
 22. nie rozpoznano
 23. Zofia Robińska (nauczycielka)
 24. nie rozpoznano
 25. Stanisław Pelczyński
 26. Ratajczak
 27. Władek Borowiak
 28. Jarociński
 29. Szczepaniak
 30. Karaśkiewicz
 31. Książkiewicz
 32. Bronisław Grabowski
 33. Lüntner
 34. nie rozpoznano
 35. Myśliński
 36. Jan Szefner
 37. nie rozpoznano
 38. Czesław Jańczyk
 39. Alfons Andrecki
 40. Sarnowski
 41. Niewitecki
 42. nie rozpoznano
 43. Wilczyński
 44. Stankiewicz
 45. Niedziela
 46. nie rozpoznano
 47. nie rozpoznano
 48. Edmund Rauchut
 49. Tomczak
 50. nie rozpoznano

Dnia 1 października 1928 roku w Tygodniku Satyryczno-Humorystycznym pojawił się wpis podsumowujący Tydzień Dziecka.

Mimo upływu wielu lat, treść wiersza jest nadal aktualna…

Serdeczne podziękowanie dla Pani Kazimiery Nowak za konsultacje.

1 Komentarz

Dodaj komentarz