Podzamcze

Teren znajdujący się przed Zamkiem od strony Kórnika (dzieciniec północny) tzw. Podzamcze, przed laty posiadał zupełnie inną funkcję, niż to ma miejsce obecnie. Główne wejście do Zamku znajdowało się wówczas od strony południowej, czyli od strony Bnina, wobec czego na „tyłach” Zamku znajdowało się zaplecze o charakterze służebnym, m.in. stajnia, powozownia, kurniki i budynki gospodarcze. Szczegółowy opis można znaleźć w książce Róży Kąsinowskiej „Zamek w Kórniku”.

W artykule prezentuję zdjęcia z okresu nieco późniejszego. Na fotografiach możemy zaobserwować inny układ ścieżek na Podzamczu oraz więcej roślinności.

Pierwsze zdjęcie zostało wykonane z dachu Zamku lub baszty. Kolejne zdjęcia są z poziomu przyziemia. Na fotografiach możemy dostrzec m.in. nieistniejącą już Oranżerię oraz Babiniec.

Kolejne zdjęcie pochodzi z czasów II wojny światowej. Nie ma już zamkowego „babińca”.

Kolejne fotki pochodzą z lat powojennych.

W latach 70’tych na terenie Podzamcza zbudowano parking….

… który jest zmorą po dzień dzisiejszy.

Dodaj komentarz