Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

Historia kórnickiego pożarnictwa jest bardzo bogata i została opisana w książce Kazimierza Krawiarza wydanej z okazji setnej rocznicy funkcjonowania OSP w Kórniku.  W tym opracowaniu przedstawię jedynie w wielkim skrócie jak przebiegała budowa obecnej strażnicy, znajdującej się przy ulicy 20 października.

OSP w Kórniku, w momencie rozpoczęcia działalności (16 czerwca 1912 roku) prawdopodobnie nie dysponowała stałą siedzibą. Jej wyposażenie było bardzo skromne, ograniczało się do wiader, bosaków, drabin, beczek na kołach i ręcznej sikawki. Pojazdy te powożono konno, a koni użyczali lokalni gospodarze. Spotkania strażackie odbywały się w Domu Przemysłowców.

Od 1928 roku lokalem posiedzeń był Hotel „Victoria”, natomiast miejscem stacjonowania wozu strażackiego i sikawek był budynek strażnicy ustanowiony w pomieszczeniach kórnickiej rzeźni, przy ulicy Wodnej.

fot.: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku / Kazimierz Krawiarz

Wiele lat później, w drugiej połowie lat 60-tych na zebraniach strażackich wiele razy dyskutowano o zmianie budynku strażnicy. Obiekt przy ul. Wodnej nie spełniał już wymogów nowoczesnej bazy strażackiej, poza tym pojawił się problem bezpiecznego wyjazdu wozu straży z ul. Wodnej. Wóz stanowił duże zagrożenie dla bawiących się tam dzieci. Wśród pomysłów na nową strażnicę był m.in obiekt po GS „Rolnik” przy ulicy Zamkowej, natomiast dla celów zebrań, szkoleń i zabaw towarzyskich postanowiono wyremontować i wykorzystać lokal harcówki przy ul. Poznańskiej. Żadnego z pomysłów nie udało się jednak zrealizować.

W latach 70 tych po raz pierwszy pojawił się temat budowy nowej strażnicy, która początkowo miała być zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego, a następnie przy aptece na ulicy Średzkiej. Rok 1973 okazał się być przełomowy w staraniach OSP o nową siedzibę. Na zebraniu zarządu, 30 kwietnia 1973 roku, ówczesny Naczelnik Bronisław Walkowiak poinformował, że zapadła decyzja w sprawie lokalizacji nowej strażnicy, które będzie się znajdować na półhektarowej działce, przy ul 20 Października.

Projekt strażnicy wykonał w czynie społecznym Alfred Tyblewski. Ogólny koszt budowy oszacowano na 2.200.000 zł. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 15 listopada 1973 roku. W przedstawionym harmonogramie deklarowano wykonanie prac fachowych przez członków straży na kwotę miliona złotych.

Budowa strażnicy nabrała realnych kształtów w styczniu 1974 roku wraz z uruchomieniem kredytu w banku oraz otrzymaniem dotacji z Urzędu Miasta i PZU. Dokonano pierwszych zakupów: zapłacono za plan zagospodarowania, projekt architektoniczny, kupiono cement oraz materiał, którym utwardzono dojazd do budowy, wyrównano teren placu budowy przy pomocy spychacza, który został kolejno ogrodzony żerdziami.

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Nastąpił okres oczekiwania na ocieplenie, aby móc rozpocząć kopanie fundamentów. W wyniku opóźnień administracyjnych oraz opieszałości prac budowlanych, kopanie fundamentów zakończono dopiero 12 października.

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Rok 1975 upłynął strażakom na wznoszeniu murów i betonowaniu stropów.

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Zgodnie z harmonogramem budowa strażnicy miała się zakończyć w 1976 roku. Mobilizowano wszystkie siły i środki, aby dotrzymać terminu realizacji – dalsze prace murarskie przekazano mistrzowi Stefanowi Zasadzie ze Szczytnik, zadeklarowano również kolejne prace w czynie społecznym, do których dołączyli także wędkarze oraz milicjanci. Obchodzone corocznie Dni Strażaka 15 i 16 maja uczczono pracą przy budowie, kontynuowano betonowanie i wciągano elementy stropowe. Prace budowlane nabierały coraz większego tempa, w wyniku czego ustalono dzień otwarcia na 18 grudnia 1976 roku.

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Wyposażenie Domu Strażaka ufundowało województwo, zakupiono 300 krzeseł, 70 stolików, 2 biurka, 3 biblioteczki, szafę do biura, stolik pod telewizor, zasłony i firanki. Nabyto również 200 kompletów nakryć stołowych oraz komplet garnków do kuchni.

Ostateczny scenariusz uroczystego otwarcia omawiano na zebraniu 12 grudnia. Zbiórkę strażaków w mundurach i białych koszulach wyznaczono na godzinę 13:30 w strażnicy.

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka
fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Przecięcia wstęgi dokonali: Jan Kuberacki – Naczelnik Miasta i Gminy Kórnik, Władysław Przystalski – I Sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Kórniku oraz płk poż Jerzy Fiedler – Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, który przekazał OSP w Kórniku samochód strażacki.

fot.: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku / Kazimierz Krawiarz

Po oficjalnym przecięciu wstęgi nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń i garaży. Uroczystego otwarcia sali dokonał druh Bronisław Grabowski. Naczelnik OSP w Kórniku Bronisław Walkowiak odczytał raport z przebiegu budowy strażnicy. Podziękował na wstępie tym wszystkim, którzy swą pracą przyczynili się do powstania Domu Strażaka. Jan Kuberacki w mundurze strażackim wyraził w imieniu władz Kórnika uznanie dla trudu włożonego przez strażaków przy budowie.

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Dom Strażaka otworzył nowy rozdział w historii kórnickiej OSP. Pierwszą impreza kulturalną po otwarciu była zabawa sylwestrowa, która przyniosła ponad 13 tys. czystego zysku dla OSP. Dalsze uroczystości w ramach otwarcia nowego Domu Strażaka odbywały się w 1977 roku już w nowych murach.

Podczas zebrania sprawozdawczego odbywającego się w dniu 24 lutego 1977 podano, że całkowity koszt budowy wyniósł 5.400.000 zł, w tym w czynie społecznym 2.300.000 zł. Ofiarność społeczna z tamtych czasów budzi do dzisiaj podziw.

Dom Strażaka nieprzerwanie od lat służy społeczności kórnickiej.

Źródło: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku / Kazimierz Krawiarz

Wielkie podziękowania dla mojego serdecznego kolegi Marcina Konowała za udostępnienie fotografii do opracowania artykułu.

Dodaj komentarz