Szkoła powszechna

Szkoła powszechna (katolicka) w Kórniku.

fot.: kartka pocztowa, autor nieznany

Do roku 1919 polskie dzieci w Kórniku uczyły się po niemiecku. Było tutaj sześciu niemieckich nauczycieli, kierownikiem szkoły był Niemiec Gluschke. Poza tą szkołą istniała osobna szkoła dla dzieci ewangelickich, która mieściła się w budynku szkolnym przy ul. Poznańskiej 45 […]. Po usunięciu z oświaty nauczycieli niemieckich, 12 stycznia 1919 r. otwarto siedmioklasową szkołę polską. Uczyło w niej 5 nauczycieli pod kierunkiem Walentego Kromczyńskiego. Kierował on szkołą do 1 kwietnia 1922 r., potem został przeniesiony do Poznania. […] Do obwodu szkolnego należały: Dziećmierowo, Prowent i Skrzynki z Mościenicą […]. Od 1 marca 1929 do 1939 r. kierownikiem szkoły był wielce zasłużony i szanowany w Kórniku Franciszek Węcki. Po wybuchu wojny prześladowany przez jednego z byłych uczniów, Niemca, został aresztowany i wysłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął.

Na zdjęciu poniżej siedzący w środku dyrektor Franciszek Węcki podczas zakończenia roku szkolnego w 1932 roku.

fot.: autor nieznany

Do najważniejszych wydarzeń szkolnych odnotowanych w zapiskach Rady Szkolnej wymienić należy uroczyste powitanie przed zamkiem kórnickim syna Adama Mickiewicza, Władysława (22.05.1922).

Dopiero w 1926 r. wydzielono w szkole kancelarię i pokój nauczycielski. W lipcu 1932 r. utworzono gabinet fizyczny i wyposażono go w liczne pomoce naukowe. Od 1932 r. wprowadzono opłatę szkolną dla dzieci z Bnina, gdyż tam funkcjonowała tylko sześcioklasowa szkoła. Na posiedzeniu Rady Szkolnej w 1936 roku rozpatrywano możliwość budowy nowej szkoły, jej koszt szacowano na 120 tys. zł. […]

Na podstawie zachowanych protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych można stwierdzić, że w okresie między wojennym szkoła osiągała bardzo dobre wyniki dydaktyczno-wychowawcze.

źródło tekstu: Z dziejów Kórnika i Bnina / Kazimierz Krawiarz.

Starania o budowę szkoły trwały prawdopodobnie aż do rozpoczęcia wojny. Poniżej załączam zaproszenie Komitetu Obywatelskiego Budowy Pierwszej 7 klasowej Szkoły Powszechnej na „wentę”, która odbyła się 20.02.1938 roku. Dochód z imprezy miał być przeznaczony m.in. na budowę szkoły.

Cała treść zaproszenia dostępna w linku: zaproszenie – budowa szkoły w Kórniku (plik pdf).

Serdeczne podziękowania dla Pani Anity Wachowiak za udostępnienie Zaproszenia.

Udało mi się pozyskać ciekawostkę dotyczącą przedwojennego szkolnictwa, od uczennicy Szkoły powszechnej w Kórniku: jeśli dziecko poszło do szkoły o rok wcześniej niż powinno to nie mogło opuścić murów szkolnych dopóki nie ukończyło 15 roku życia, W takich przypadkach dziecko powtarzało po raz kolejny ostatnią, siódmą klasę. Natomiast jeśli dziecko poszło o rok później do szkoły to w momencie ukończenia 15 roku życia musiało opuścić szkołę – pomimo iż ukończyło tylko 6 klas.

Poniżej jeszcze jedno ciekawe porównanie zdjęć wykonane przez Pana Jarka Wojciechowskiego. Mimo upływu stu lat niewiele się zmieniło w krajobrazie, jest jednak jakoś inaczej….

Dodaj komentarz