Oranżeria

Zdjęcia przedstawiają nieistniejącą już oranżerię wybudowaną w 1846 roku.

fot.: Biblioteka Kórnicka PAN

Za oranżerią widoczna oficyna wschodnia w formie sprzed przebudowy w 1927 roku (mieściła wtedy stajnie, wozownie i pomieszczenia gospodarcze)

Od mostu zamkowego rozciągał się mur ceglany (widoczny po prawej stronie), w którym była brama umożliwiająca wejście do parku. Mur łączył się z oranżerią, która z kolei łączyła się z oficyną wschodnią (widoczną w głębi).

Poniżej zdjęcie wykonane z mostu zamkowego. Wycieczka, stojąca u stóp schodów zamkowych to towarzystwo „Les Amis de la Pologne” którego członkowie, wraz z założycielką Rosą Bailly, odwiedzili Marię Zamoyską w 1927 r.

fot.: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Poniżej notka prasowa zamieszczona w Ilustrowanym Kuryerze Codziennym z 3 września 1927 roku dotycząca tejże wizyty.

Wizyta w Kórniku Towarzystwa Les Amis de la Pologne - Ilustrowany Kuryer Codzienny
fot.: autor nieznany
fot.: autor nieznany

Na zdjęciu poniżej można zobaczyć w tle fragment przedsionka oranżerii, na pierwszym planie Stowarzyszenie Młodych Polek

fot.: autor nieznany

Poniżej, na zdjęciu pierwszym inne ujęcie oranżerii. Drugie zdjęcie wykonane z ulicy Zamkowej, prezentuje mur z bramą wejściową do parku.

fot.: Narodowe Archiwum Cyfrowe
fot.: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Poniżej zdjęcie lotnicze, oranżeria widoczna w prawym dolnym narożniku.

fot.: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 1942 r. Niemcy rozebrali oranżerię wraz z dwoma odcinkami muru: tym, który widać na zdjęciach, oraz drugim – łączącym oficynę wschodnią z Klaudynówką.

Dodaj komentarz