Stara baza Gminnej Spółdzielni w Kórniku

Przechodząc ulicą Zamkową obok Powozowni, prawdopodobnie niewielu z nas wie, że w tym właśnie miejscu przez ponad 60 lat prężnie funkcjonowała spółdzielnia, której głównym celem było niesienie pomocy lokalnym rolnikom.

W Kórniku, na przełomie XIX i XX wieku rolnik na wsi zdany był na własne siły w zdobywaniu płodów rolnych oraz zaopatrywaniu się w produkty niezbędne do funkcjonowania własnego gospodarstwa. Handel opanowany był przez Niemców, którzy umiejętnie wykorzystywali swą pozycję do dyktowania własnych warunków. Stąd jako próba obrony powstał pomysł zorganizowania „spółdzielni dla handlu zbożem”.

Spółdzielnia została zarejestrowana 22 marca 1909 roku pod nazwą „Rolnik – spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Władysław Hrabia Zamoyski użyczył nowopowstałej organizacji pomieszczeń po spółce „Pług” na terenie podzamcza.

Przez kolejne lata nazwa spółdzielni, zarząd, wyposażenie, regulamin, itd. ulegały zmianie. Do roku 1972/1973 główną bazą spółdzielni były jednak budynki pohrabiowskie, należące już wówczas do Fundacji Zakłady Kórnickie.

Historia spółdzielni „Rolnik” znanej nam obecnie jako Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kórniku jest bardzo obszerna, ciekawa i co najważniejsze, trwa do dziś. Dostępne są opracowania w formie drukowanej, które polecam każdemu do przeczytania.

Poniżej kilka zdjęć spółdzielni z okresu funkcjonowania przy ul. Zamkowej.

Na pierwszym zdjęciu zaznaczyłem strzałką, w którym dokładnie miejscu znajdowała się spółdzielnia.

Baza spółdzielni Rolnik z Kórnika (obecnie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 1961 rok

Kolejne zdjęcie prezentuje rolników czekających na wjazd do spółdzielni.

Baza spółdzielni Rolnik z Kórnika (obecnie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 1961 rok

Poniżej rycina nieznanego mi autora, prezentująca zabudowę bazy spółdzielni.

rolnik-spoldzielnia-gminna-samopomoc-chlopska-baza-kornik-1972-rok-strona-1

Kolejne zdjęcie stanowi widok na ulicę Zamkową z widocznym płotem i zabudowaniami spółdzielni.

Baza spółdzielni Rolnik z Kórnika (obecnie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 1972 rok

Zdjęcia poniżej prezentują dzieciniec spółdzielni.

Baza spółdzielni Rolnik z Kórnika (obecnie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 1972 rok

Baza spółdzielni Rolnik z Kórnika (obecnie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 1972 rok

Baza spółdzielni Rolnik z Kórnika (obecnie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 1972 rok

Ostatnie zdjęcie zostało zrobione w 1974 roku, po wyprowadzce spółdzielni do nowej bazy przy ul. Średzkiej.

Baza spółdzielni Rolnik z Kórnika (obecnie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 1972 rok

Poniżej aktualne zdjęcia obiektu.

Wozownia Kórnik - dawna baza GS - 2019 rok

Wozownia Kórnik - dawna baza GS - 2019 rok

Wozownia Kórnik - dawna baza GS - 2019 rok

Polecam również https://kornik.travel/pl/obiekty/zwiedzanie/powozownia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.