Ksiądz proboszcz Tadeusz Jabłoński

„Kochany Tadeuszu – coś trzeba w życiu ukochać – radzę kapłaństwo; to jest najpiękniejsze!” Życzenia imieninowe od Ireny Jabłońskiej – siostry Tadeusza Jabłońskiego. Życie i czasy szkolne Tadeusz Jabłoński urodził się 20 grudnia 1922 roku. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Miał trzy siostry i dwóch braci. Cała rodzina była głęboko...
Magistrat miasta kórnik 1931r. - teofil wolniewicz

Magistrat miasta

Na mocy przywileju Łukasza Górki z 1566 roku w Kórniku istniała rada miejska z burmistrzem na czele oraz urząd wójtowski z ławą sądową. Niestety nie udało mi się znaleźć zdjęć z tamtego okresu : ) Pierwsze posiedzenie magistratu w niepodległym Kórniku odbyło się 14 października 1919r. Nominację na burmistrza otrzymał...
polskie kolo spiewackie w korniku

Koło Śpiewackie Polskie w Kórniku

Koło Śpiewackie zarejestrowano dnia 3 lipca 1905 roku. Inicjatorem Koła Śpiewackiego oraz jego długoletnim prezesem był zegarmistrz-jubiler Michał Mittek. Próby chóru odbywały się dwa razy w tygodniu w sali Leonarda Ellmana. Rozpoczynały się o 20-tej i trwały 2 godziny. Po I wojnie korzystano także z salki przy Szkole Pracy Domowej...
Piekarnia Stefan Busse Kórnik

Piekarnia Stefana Busse

Piekarnia Stefana Busse istniała już przed wojną, mieściła się przy ulicy Szkolnej 222 (obecnie ul. Szkolna 3) w Kórniku. Sklep Piekarski znajdował się od strony ulicy, piekarnia mieściła się w podwórzu. Na zdjęciu poniżej rodzina Busse przed wejściem do Sklepu Piekarskiego. Rok wykonania zdjęcia około 1936. Na zdjęciu: Stefan...