Plac Niepodległości

Domy – Plac Niepodległości

W miejscu dzisiejszego budynku Restauracji Biała Dama mieściły się dwa domy wybudowane w XIX wieku (dokłada data budowy nieznana). Poniżej dwa zdjęcia budynków z 1961 roku. fot.: Eugeniusz Linette fot.: Eugeniusz Linette Przed II wojną w domach tych mieszkały cztery rodziny. Patrząc od lewej strony: Pan Cychnerski – prowadził zakład pantoflarski, w nocy...
Ratusz w Bninie - zdjęcie przedwojenne

Ratusz w Bninie

Ratusz w Bninie, ufundowany przez Teofilę Szołdrską Potulicką, wybitną właścicielkę Kórnika i Bnina, został zbudowany w 1777 r.
Synagoga Kórnik

Synagoga

Pierwsze ślady świadczące o osiadłości Żydów na ziemiach kórnickich pochodzą z 1618 roku. Szczególnym czasem dla gminy żydowskiej w Kórniku był okres władania miasteczkiem przez Teofilę Szołdrską-Potulicką, który rozpoczął się w latach 20. XVIII w.. Podstawą dla jej planu rozwoju Kórnika, było pozyskanie dużej liczby mieszkańców oraz jego stopniowa...
Spartakiada szkolna - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku - 1962 rok

Boisko szkolne 1962 rok – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku

Wczoraj tj. 28.09.2019 rok, Panowie burmistrzowie Przemysław Pacholski oraz Sebastian Wlazły, w towarzystwie Pani dyrektor i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku oraz członków Rady Miasta uroczyście otwarli nowe boisko szkolne. Zajrzyjmy zatem najpierw do roku 1962. Na boisku szkolnym odbywała się wówczas spartakiada. Na kilku zdjęciach możemy zobaczyć,...
Baza spółdzielni Rolnik z Kórnika (obecnie Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - 1972 rok

Stara baza Gminnej Spółdzielni w Kórniku

Przechodząc ulicą Zamkową obok Powozowni, prawdopodobnie niewielu z nas wie, że w tym właśnie miejscu przez ponad 60 lat prężnie funkcjonowała spółdzielnia, której głównym celem było niesienie pomocy lokalnym rolnikom. W Kórniku, na przełomie XIX i XX wieku rolnik na wsi zdany był na własne siły w zdobywaniu płodów...