Restauracja Kaprys

Dom przy ul. Plac Niepodległości 44 został wybudowany w 1836 roku przez Jana Alexandrowicza i jego żonę Balbinę z Metelskich, prawdopodobnie po wielkim pożarze Kórnika. Na skutek pożaru w 1836 roku spłonęła część miasta w tym m.in Kościół pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, probostwo, wikariat, itd. (obecna forma kościoła pochodzi właśnie z lat 30-tych XIX wieku).

Dom zbudowany jest na planie litery L, część zewnętrzna domu widoczna jest od Placu Niepodległości, część wewnętrzna ułożona jest do niej prostopadle wzdłuż granicy z działką pod nr 43. Posesja posiadała wcześniej jeszcze jeden budynek mieszkalny, usytuowany równolegle do budynku z restauracją, przy zaułku w ulicy Kolegiackiej, jednak ze względu na zły stan techniczny rozebrano go jeszcze przed II Wojną Światową.

Właściciele domu zmieniali się, ale najczęściej w obrębie jednej rodziny. Po rodzinie Alexandrowiczów właścicielami byli Państwo Cilscy, a następnie Państwo Szmania.

Nie wiadomo jak od początku budynek był wykorzystywany. Wiadomo natomiast, że Pan Kazimierz Szmania, który nabył dom w 1921r., był oberżystą i prowadził tu restaurację.

Z lat 20 XX wieku pochodzi poniższa fotografia. Osoby na fotografii nieznane. Być może jest to rodzina właściciela – Kazimierza Szmani.

Restauracja Kórnik, Rynek - lata 20-te XX w.

fot.: z kolekcji rodziny Waszak

W 1935 r. dom nabył Mieczysław Waszak, który kontynuował prowadzenie restauracji. Oficjalne przejęcie nastąpiło dopiero w 1937r. W księdze wieczystej określono je słowem „przewzdano”.

Dom był pierwotnie podpiwniczony pod całością zabudowy. W części przeznaczonej na restauracje zostało ono jednak zburzone i zasypane w 1935 roku w celu obniżenia poziomu posadzki. W ten sposób uzyskano wyższe wnętrza. W części wewnętrznej podpiwniczenie istnieje do dzisiaj, jest w całości murowane z pełnej cegły ceramicznej włącznie z posadzką i łukowymi sklepieniami stropu.

Na zdjęciu poniżej Mieczysław Waszak

Mieczysław Waszak Kórnik

 

Poniżej zdjęcie z 1938 roku. Nad drzwiami restauracji napis: Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych z prawem wyszynku M. Waszak.

Restauracja Katarzyna Waszak Kórnik 1938

fot.: z kolekcji roziny Waszak

Wówczas mieszkało w domu znaczna liczba osób. Poza właścicielami także osoby zatrudnione do pomocy w prowadzeniu domu i restauracji. Przez jakiś czas, po sprzedaży domu przez syna, mieszkała w nim jeszcze matka poprzedniego właściciela Pani Anastazja Pieczyńska primo voto Szmania.

Księga meldunkowa Kórnika z lat 30 XX wieku

fot.: karta z księgi meldunkowej z lat trzydziestych XX w.

Poniżej kolejne zdjęcie z okresu przedwojennego, na zdjęciu widoczny charakterystyczny łuk bramy we wjeździe na posesję. W lewej części widoczny napis RESTAURACJA.

Restauracja Katarzyna Waszak Kórnik

fot.: autor nieznany

W latach okupacji dom znajdował się pod adresem Burgstadt Ring 164.

Zdjęcie poniżej pochodzi z okresu II Wojny Światowej. Brak szyldu restauracji na domu. W tamtym okresie właściciele, wysiedleni przez okupanta, nie mogli w nim mieszkać.

Kórnik- Rynek 1935 rok

fot.: z kolekcji rodziny Waszak

Z okresem II wojny wiąże się jeden epizod. W bramie budynku pod koniec stycznia 1945 roku, oficer Armii Czerwonej – kobieta, rozstrzelała pięciu pojmanych żołnierzy Wehrmachtu, których następnie pochowano na cmentarzu ewangelickim w Bninie.

Mieczysław Waszak zginął podczas wojny w obozie zagłady. Po wojnie prowadzenie restauracji przejęła wdowa – Katarzyna Waszak. Poniżej zdjęcie z wczesnych lat powojennych.

Restauracja Katarzyna Waszak Kórnik 1942

fot.: z kolekcji rodziny Waszak

Na zdjęciu w drzwiach, w białym fartuchu Katarzyna Waszak, mąż jej siostry – Marian Walerczyk, oraz siostrzeniec – Marian Pęczek Chłopiec na pierwszym planie to syn Katarzyny – Wojciech Waszak. Pań siedzących na parapecie nie udało się zidentyfikować.

W latach 50 XX wieku, w wyniku przymusowego uspołeczniania działalności gospodarczej, lokal został przejęty przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Kórniku. W tych latach powstała nazwa „Kawiarnia Kaprys”. Później lokal prowadzony był w ajencji przez Pana Jerzego Taciaka.

Kawiarnia Kaprys Kórnik lata 70te

fot.: z kolekcji rodziny Waszak

Restauracja Kaprys Kórnik - 1977 rok

fot.: autor nieznany

Wygląd bramy wjazdowej na posesję zmienił się dopiero w latach 77-78 XX w. gdy rozebrano charakterystyczny łuk.


W 1990 roku lokal wrócił we władanie rodziny Waszak,  od 7 lipca 1994 roku prowadzony był przez Macieja Waszaka i Iwonę Waszak. Aktualnie w pomieszczeniach Restauracji Waszak a później Kawiarni „Kaprys” – funkcjonuje sklep rybny i sklep komputerowy.

Kórnik Plac Niepodległości 44

fot. JM

Patrząc na ciekawą historię budynku, z całą pewnością można stwierdzić, że dom przy ulicy Plac Niepodległości 44 zasługuje na miano kórnickiego zabytku.

Serdeczne podziękowania dla członków rodziny Waszak za współpracę przy tworzeniu artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.