Podzamcze

Teren znajdujący się przed Zamkiem od strony Kórnika (dzieciniec północny) tzw. Podzamcze, przed laty posiadał zupełnie inną funkcję, niż to ma miejsce obecnie. Główne wejście do Zamku znajdowało się wówczas od strony południowej, czyli od strony Bnina, wobec czego na „tyłach” Zamku znajdowało się zaplecze o charakterze służebnym, m.in. stajnia, powozownia, kurniki i budynki gospodarcze. Szczegółowy opis można znaleźć w książce Róży Kąsinowskiej „Zamek w Kórniku”.

W artykule prezentuję zdjęcia z okresu nieco późniejszego. Na fotografiach możemy zaobserwować inny układ ścieżek na Podzamczu oraz więcej roślinności.

Pierwsze zdjęcie zostało wykonane z dachu Zamku lub baszty. Kolejne zdjęcia są z poziomu przyziemia. Na fotografiach możemy dostrzec m.in. nieistniejącą już Oranżerię oraz Babiniec.

Podzamcze Kórnik - około 1920 rok

Podzamcze Kórnik - około 1920 rok

Podzamcze Kórnik - około 1920 rok

Podzamcze Kórnik - lata 1920 - 1930

Podzamcze Kórnik - lata 1920 - 1930

Podzamcze Kórnik - lata 1920 - 1930

Podzamcze Kórnik - rok 1927

Kolejne zdjęcie pochodzi z czasów II wojny światowej. Nie ma już zamokwego „babińca”.

Podzamcze Kórnik - lata 1939 - 1944

Kolejne fotki pochodzą z lat powojennych.

Podzamcze Kórnik - po 1950 roku

Podzamcze Kórnik - rok 1965

W latach 70’tych na terenie Podzamcza zbudowano parking….

Podzamcze Kórnik - po 1970 roku

Podzamcze Kórnik - po 1970 roku

Podzamcze Kórnik - po 1970 roku

… któryy jest zmorą po dzień dzisiejszy.

Podzamcze Kórnik - rok 2018

Koniec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.