Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

Historia kórnickiego pożarnictwa jest bardzo bogata i została opisana w książce Kazimierza Krawiarza wydanej z okazji setnej rocznicy funkcjonowania OSP w Kórniku.  W tym opracowaniu przedstawię jedynie w wielkim skrócie jak przebiegała budowa obecnej strażnicy, znajdującej się przy ulicy 20 października.

OSP w Kórniku, w momencie rozpoczęcia działalności (16 czerwca 1912 roku) prawdopodobnie nie dysponowała stałą siedzibą. Jej wyposażenie było bardzo skromne, ograniczało się do wiader, bosaków, drabin, beczek na kołach i ręcznej sikawki. Pojazdy te powożono konno, a koni użyczali lokalni gospodarze. Spotkania strażackie odbywały się w Domu Przemysłowców.

Od 1928 roku lokalem posiedzeń był Hotel „Victoria”, natomiast miejscem stacjonowania wozu strażackiego i sikawek był budynek strażnicy ustanowiony w pomieszczeniach kórnickiej rzeźni, przy ulicy Wodnej.

Dawna strażnika OSP Kórnik - Żeźnia, ul. Wodna Kórnik

fot.: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku / Kazimierz Krawiarz

Wiele lat później, w drugiej połowie lat 60-tych na zebraniach strażackich wiele razy dyskutowano o zmianie budynku strażnicy. Obiekt przy ul. Wodnej nie spełniał już wymogów nowoczesnej bazy strażackiej, poza tym pojawił się problem bezpiecznego wyjazdu wozu straży z ul. Wodnej. Wóz stanowił duże zagrożenie dla bawiących się tam dzieci. Wśród pomysłów na nową strażnicę był m.in obiekt po GS „Rolnik” przy ulicy Zamkowej, natomiast dla celów zebrań, szkoleń i zabaw towarzyskich postanowiono wyremontować i wykorzystać lokal harcówki przy ul. Poznańskiej. Żadnego z pomysłów nie udało się jednak zrealizować.

W latach 70 tych po raz pierwszy pojawił się temat budowy nowej strażnicy, która początkowo miała być zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego, a następnie przy aptece na ulicy Średzkiej. Rok 1973 okazał się być przełomowy w staraniach OSP o nową siedzibę. Na zebraniu zarządu, 30 kwietnia 1973 roku, ówczesny Naczelnik Bronisław Walkowiak poinformował, że zapadła decyzja w sprawie lokalizacji nowej strażnicy, które będzie się znajdować na półhektarowej działce, przy ul 20 Października.

Projekt strażnicy wykonał w czynie społecznym Alfred Tyblewski. Ogólny koszt budowy oszacowano na 2.200.000 zł. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 15 listopada 1973 roku. W przedstawionym harmonogramie deklarowano wykonanie prac fachowych przez członków straży na kwotę miliona złotych.

Budowa strażnicy nabrała realnych kształtów w styczniu 1974 roku wraz z uruchomieniem kredytu w banku oraz otrzymaniem dotacji z Urzędu Miasta i PZU. Dokonano pierwszych zakupów: zapłacono za plan zagospodarowania, projekt architektoniczny, kupiono cement oraz materiał, którym utwardzono dojazd do budowy, wyrównano teren placu budowy przy pomocy spychacza, który został kolejno ogrodzony żerdziami.

Budowa strażnicy OSP Kórnik - równanie terenu - 1974 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Budowa strażnicy OSP Kórnik - równanie terenu - 1974 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Budowa strażnicy OSP Kórnik - równanie terenu - 1974 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Nastąpił okres oczekiwania na ocieplenie, aby móc rozpocząć kopanie fundamentów. W wyniku opóźnień administracyjnych oraz opieszałości prac budowlanych, kopanie fundamentów zakończono dopiero 12 października.

Budowa strażnicy OSP Kórnik - kopanie fundamentów - 1974 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Rok 1975 upłynął strażakom na wznoszeniu murów i betonowaniu stropów.

Budowa strażnicy OSP Kórnik - wznoszenie murów - 1975 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Budowa strażnicy OSP Kórnik - wznoszenie murów - 1975 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Budowa strażnicy OSP Kórnik - wznoszenie murów - 1975 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Budowa strażnicy OSP Kórnik - wznoszenie murów - 1975 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Budowa strażnicy OSP Kórnik - wznoszenie murów - 1975 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Budowa strażnicy OSP Kórnik - wznoszenie murów - 1975 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Zgodnie z harmonogramem budowa strażnicy miała się zakończyć w 1976 roku. Mobilizowano wszystkie siły i środki, aby dotrzymać terminu realizacji – dalsze prace murarskie przekazano mistrzowi Stefanowi Zasadzie ze Szczytnik, zadeklarowano również kolejne prace w czynie społecznym, do których dołączyli także wędkarze oraz milicjanci. Obchodzone corocznie Dni Strażaka 15 i 16 maja uczczono pracą przy budowie, kontynuowano betonowanie i wciągano elementy stropowe. Prace budowlane nabierały coraz większego tempa, w wyniku czego ustalono dzień otwarcia na 18 grudnia 1976 roku.

Budowa strażnicy OSP Kórnik - wznoszenie murów - 1976 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Wyposażenie Domu Strażaka ufundowało województwo, zakupiono 300 krzeseł, 70 stolików, 2 biurka, 3 biblioteczki, szafę do biura, stolik pod telewizor, zasłony i firanki. Nabyto również 200 kompletów nakryć stołowych oraz komplet garnków do kuchni.

Ostateczny scenariusz uroczystego otwarcia omawiano na zebraniu 12 grudnia. Zbiórkę strażaków w mundurach i białych koszulach wyznaczono na godzinę 13:30 w strażnicy.

Otwarcie Domu Strażaka OSP Kórnik - 18 grudnia 1977 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Otwarcie Domu Strażaka OSP Kórnik - 18 grudnia 1977 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Otwarcie Domu Strażaka OSP Kórnik - 18 grudnia 1977 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Otwarcie Domu Strażaka OSP Kórnik - 18 grudnia 1977 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Przecięcia wstęgi dokonali: Jan Kuberacki – Naczelnik Miasta i Gminy Kórnik, Władysław Przystalski – I Sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Kórniku oraz płk poż Jerzy Fiedler – Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, który przekazał OSP w Kórniku samochód strażacki.

Otwarcie Domu Strażaka OSP Kórnik - 18 grudnia 1977 rok

fot.: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku / Kazimierz Krawiarz

Po oficjalnym przecięciu wstęgi nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń i garaży. Uroczystego otwarcia sali dokonał druh Bronisław Grabowski. Naczelnik OSP w Kórniku Bronisław Walkowiak odczytał raport z przebiegu budowy strażnicy. Podziękował na wstępie tym wszystkim, którzy swą pracą przyczynili się do powstania Domu Strażaka. Jan Kuberacki w mundurze strażackim wyraził w imieniu władz Kórnika uznanie dla trudu włożonego przez strażaków przy budowie.

Otwarcie Domu Strażaka OSP Kórnik - 18 grudnia 1977 rok

fot.: ze zbiorów rodziny Bronisława Walkowiaka

Dom Strażaka otworzył nowy rozdział w historii kórnickiej OSP. Pierwszą impreza kulturalną po otwarciu była zabawa sylwestrowa, która przyniosła ponad 13 tys. czystego zysku dla OSP. Dalsze uroczystości w ramach otwarcia nowego Domu Strażaka odbywały się w 1977 roku już w nowych murach.

Podczas zebrania sprawozdawczego odbywającego się w dniu 24 lutego 1977 podano, że całkowity koszt budowy wyniósł 5.400.000 zł, w tym w czynie społecznym 2.300.000 zł. Ofiarność społeczna z tamtych czasów budzi do dzisiaj podziw.

Dom Strażaka nieprzerwanie od lat służy społeczności kórnickiej.

Źródło: 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku / Kazimierz Krawiarz


Wielkie podziękowania dla mojego serdecznego kolegi Marcina Konowała za udostępnienie fotografii do opracowania artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.